Välkommen!

Lovisa Rönbeck Bokföringsbyrå AB erbjuder ett stort personligt engagemang i sina klienters redovisning.

Bokföringsbyrån startades 1997 med ett antal uppdrag åt vänner och affärsbekanta med nystartade företag. Dessförinnan var jag ekonomiansvarig på Anders Åberg Fastighetsbyrå AB och Bjurfors i Göteborg AB. Jag har drygt 20 års erfarenhet av fastighetsmäklarbranschen med tyngdpunkt på ekonomi, redovisning, bokslut och deklarationer, tidigare var jag även registrerad fastighetsmäklare. Jag har läst Ekonomi samt Hållbart Familjeskogsbruk på Växjö Universitet och har Affärsekonomexamen från IHM Göteborg. Tjänsterna som jag utför är specialanpassade från kund till kund. Åt vissa kunder sköter jag hela deras löpande bokföring och åt vissa gör jag endast årsbokslut, årsredovisningar och deklarationer.

Några kunder vill ha hjälp med allt från betalningar av leverantörsfakturor och kundfakturering till färdigt bokslut. De vill själva inte ta hand om någon administration och får på så sätt mer tid över för sin huvudsyssla. Andra kunder sköter sin egen kundfakturering och gör sina leverantörsbetalningar själva medan jag sköter redovisningen och gör deras månadsbokslut och skattedeklarationer. Ytterligare andra kunder har egen ekonomiavdelning och vill bara ha hjälp med årsbokslut, årsredovisningar och deklarationer.

Välkommen att kontakta mig för mer information om företagets tjänster!